Karşılıksız çek keşide için şikayet

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : . . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet SUÇ TARİHİ : ../…/….. ve …/../…… TALEP KONUSU : Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. […]
Devamı…

 

Sabıka kaydının silinmesi

ANKARA 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN : VEKİLİ : Av. CEZA : Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin / / tarih ve / Esas , / Karar sayılı ilamı KONUSU : Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinin / / tarihli , E / , K / sayılı kararı ile verilen mahkumiyet nedeniyle bu kaydın […]
Devamı…

 

Para cezasının infazı

………… DEFTERDARLIĞI’NA Para cezasına hükümlü …………..k’a ait infaz dosyası ve muameleli evraklar ilişik olarak gönderilmiştir. Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına dair Tüzüğün 92. maddesine göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre infazı ile iadesi, alındığının bildirilmesi rica olunur ……/……/….. Cumhuriyet Başsavcısı NOT : ………………..’a ait Para Cezasına İlişkin infaz […]
Devamı…

 

Şikayet örneği

…………. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : . . ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : Av. . . SANIK : . . SUÇ : Zorla kız kaçırma, alıkoyma, kızlık bozma. SUÇ TARİHİ : …../…../………. OLAYLAR : 1. Yukarıda adı belirtilen sanık, müvekkilemi …./…/……. tarihinde babasının “………… Mahallesi ……. …. Sokak No:…… ……” adresindeki evinden alarak zorla kaçırmıştır. 2. Sanık, müvekkilimi […]
Devamı…

 

Şikayet dilekçesi karşılıksız çek keşide etmek

………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA, YAKINICI : . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek. SUÇ TARİHİ : …/…./…… OLAYLAR : 1 Vekil edene olan borcu karşılığında, ………..da …/…./…… tarihinde ………. tarafından keşide edilen ……………..-TL.lik çek ibraz süresi içerisinde Muhatap Banka ……………………… ………….. Şubesi’ne ibraz edilmiş ve çek’in karşılığının olmadığı …./…../………. […]
Devamı…

 

Karşılıksız çek sebebiyle şikayet örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA DAVACI : VEKİLİ : SANIK : SUÇ : KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK. AÇIKLAMASI : 1- Sanık yukarıda belirtilen çeki keşide etmiştir: ……….. ……….. 2- Çek süresinde ibraz edilmiş fakat karşılığı çıkmamıştır. Böylece sanık karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlemiştir 3- Sanığın eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Savcılığınıza başvurmak zorunda kaldık. YASAL NEDENLER […]
Devamı…

 

Karşılıksız çek suçu şikayet dilekçesi

….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA Şikayetçi : …. Vekil/leri : Av. …. …. Sanıklar : …. …. …. …. Suç : Karşılıksız Çek Düzenlemek. Açıklaması : 1- Sanık/lar yukarıda belirtilen çek/leri keşide etmiştir: 2- Çek/ler süresinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılık/ları çıkmamıştır. Böylece sanık/lar karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlemiştir. 3- Sanıkların, eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak […]
Devamı…