Savcılığa bildirim / şikayet / ihbar örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA İLÇE/KENT/ŞEHİR MÜŞTEKİ : Ad, soyad ve adres. SANIK : Faili Meçhul SUÇ : Cep telefonumun çalınması veya zayii. SUÇ TARİHİ : TALEP KONUSU : Yapılacak soruşturma sonucu çalındığı anlaşılırsa sanık(lar) hakkında eylemlerine uyan suçlardan dolayı cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını, bu ve diğer durumlarda bulunduğu takdirde cep telefonun tarafıma iadesi istem ve arzıdır. […]
Devamını Oku…

 

Ceza erteleme talep örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA İLÇE/KENT İLAMAT NUMARASI : HÜKÜMLÜ : ad, soyad, adres. HÜKMÜN ÖZÜ :  …………….(       )İcra Ceza Mahkemesinin /     E.-     /           K. s.lı  mal Beyanında Bulunmama konulu kesinleşmiş 10 gün Hafif Hapis AÇIKLAMALAR : 1) Anılan mahkeme kararı Savcılığınızca infaz edilmek üzere tarafıma […]
Devamını Oku…

 

Ceza infazın ertelenmesi dilekçesi

…………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA İNFAZIN ERTELENMESİNİ İSTEYEN (SANIK) : . . SANIK  VEKİLİ : . . DAVACI : Kamu. MÜDAHİL : . . SUÇ : Hırsızlık. DAVA KONUSU : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir. TALEP NEDENLERİ : 1. Müvekkilim …………, ……… Asliye Ceza Mahkemesinin …………… tarih, ………….. Esas ve ………….. karar sayılı ilamı ile …. ay […]
Devamını Oku…

 

İnfaz erteleme dilekçesi

…….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA İNFAZIN ERTELENMESİNİ İSTEYEN     : VEKİLİ : DAVACI :K.H. MÜDAHİL : SUÇ  : Sövme VERİLEN CEZA : … ay … gün hapis DAVA KONUSU : Cezanın infazının ertelenmesi talebidir. İSTEM NEDENLERİ : 1) ……. Sulh Ceza Mahkemesinin …… tarih E. …. K. …… sayılı kararı ile müvekkil …. ay …. gün hapis […]
Devamını Oku…

 

Karşılıksız çek keşide için şikayet

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : . . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet SUÇ TARİHİ : ../…/….. ve …/../…… TALEP KONUSU : Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. […]
Devamını Oku…

 

Karşılıksız çek suçu şikayet dilekçesi

….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA Şikayetçi : …. Vekil/leri : Av. …. …. Sanıklar : …. …. …. …. Suç : Karşılıksız Çek Düzenlemek. Açıklaması : 1- Sanık/lar aşağıda belirtilen çek/leri keşide etmiştir: 2- Çek/ler süresinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılık/ları çıkmamıştır. Böylece sanık/lar karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlemiştir. 3- Sanıkların, eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak […]
Devamını Oku…

 

Karşılıksız çek sebebiyle şikayet örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA DAVACI : VEKİLİ : SANIK : SUÇ : KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK. AÇIKLAMASI : 1- Sanık aşağıda belirtilen çeki keşide etmiştir: ……….. ……….. 2- Çek süresinde ibraz edilmiş fakat karşılığı çıkmamıştır. Böylece sanık karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlemiştir 3- Sanığın eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Savcılığınıza başvurmak zorunda kaldık. YASAL NEDENLER […]
Devamını Oku…