Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emrine itiraz

…………… …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : ………. İcra Müdürlüğü ……/… Esas. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : .. . VEKİLİ : Av. . . KARŞI TARAF (ALACAKLI) : . . İTİRAZ KONUSU : Müvekkilim adına rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.. İTİRAZLARIMIZ : 1. Alacaklı …………………………….. tarafından […]
Devamını Oku…

 

Yetki belgesi

YETKİ BELGESİ YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLIĞI : Baro ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : YETKİLİ KILINAN AVUKAT : Baro ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : VEKİL EDEN (müvekkil) : Ad ve Soyadı : Adres : Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler Noter Tarih ve Yevmiye […]
Devamını Oku…

 

Süre talebinde bulunma

…………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE İCRA DOSYA NO : ……..… İcra Müdürlüğü ……../… SÜRE İSTEYEN (BORÇLU) : . . VEKİLİ : Av. . KARŞI TARAF (ALACAKLI) : . DAVA KONUSU : İİK. m. 36 gereğince Yargıtay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı getirene kadar süre verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Alacaklı ………………..’nin müvekkilim ………………. aleyhine açmış olduğu ………………….. (…………) […]
Devamını Oku…