Şikayetten vazgeçme

……………………….. HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : ……… ALACAKLI : VEKİL/LERİ : SANIK/LAR : TALEBİMİZ : Taahhüdü ihlal suçundan sanık/lar hakkında yapmış olduğumuz şikayet üzerine Mahkemenizin ……… sayılı dosyası ile suçu sabit görüldüğünden cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık takibe konu ……………………….. Dairesi’nin ……… sayılı dosyasına olan borcunu karardan sonra ödemiş olduğundan cezasının infaz edilmemesini şikayetimizden vazgeçtiğimizi saygılarımla bilvekale […]
Devamını Oku…

 

Taahhüdü ihlali kabul

……………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE, DOSYA NO : ……… Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyası ile hakkımda yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. Borcu aynen kabul ediyor ve eğer alacaklı teminat yatırmış ise bu teminatın iadesine muvafakat ediyorum. Dosyada belirtilen borcumun tamamını yasal faizi, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade ve […]
Devamını Oku…

 

Taahhüdü ihlalden vazgeçme

…. HakimliğineDosya No : …. Alacaklı : …. Vekil/leri : Av. …. …. Sanık/lar : …. Taahhüdü ihlal suçundan sanık/lar hakkında yapmış olduğumuz şikayet üzerine Mahkemenizin sayılı dosyası ile suçu sabit görüldüğünden cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık takibe konu …. Müdürlüğü’nün …. sayılı dosyasına olan borcunu karardan sonra ödemiş olduğundan cezasının infaz edilmemesini şikayetimizden vazgeçtiğimizi saygılarımla […]
Devamını Oku…

 

Tebligat dilekçesi ( 35 )

T.C. …………………………………. …..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Alacaklı Vekili ………………., Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilemediği ve borçlunun adresinin aynı olması gerekçeleri ile tebligat kanunu 35. maddesine göre ödeme emrinin tebliğ edilmesini talep etti . ……../……../…………… Alacaklı veya Vekilinin İmzası
Devamını Oku…

 

Takip talebi dilekçesi

T.C. …………………………………. …..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……………………/………………………….. 1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : 2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : 3. Takip terekeye […]
Devamını Oku…

 

Taahhüdü kabul dilekçesi

…. İcra Müdürlüğüne Dosya No : …. Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyası ile hakkımda yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. Borcu aynen kabul ediyor ve eğer alacaklı teminat yatırmış ise bu teminatın iadesine muvafakat ediyorum. Dosyada belirtilen borcumun tamamını yasal faizi, icra giderkleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade […]
Devamını Oku…

 

Taahhüdü kabul muhtırası

…. T.C. …. İcra Müdürlüğü TAAHHÜDÜ KABUL MUHTIRASI Alacaklı : …. Vekil/leri : Av. …. …. Borçlu/lar : …. …. …. …. İcra takip dosyamıza olan borcunuzdan dolayı Müdürlüğümüze gönderdiğiniz taahhüt dilekçenizdeki tarihlerinde belirtilen ödeme taahhüdünüz alacaklı tarafından kabul edilmiştir. Taahhüt dilekçesinde belirttiğiniz tarihlerde borcunuzu ödeyebileceğiniz, taahhüt ettiğiniz tarihlerde ödeme yapmadığınız takdirde, ödeme şartının ihlali […]
Devamını Oku…