Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emrine itiraz

…………… …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : ………. İcra Müdürlüğü ……/… Esas. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : .. . VEKİLİ : Av. . . KARŞI TARAF (ALACAKLI) : . . İTİRAZ KONUSU : Müvekkilim adına rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.. İTİRAZLARIMIZ : 1. Alacaklı …………………………….. tarafından […]
Devamını Oku…

 

Tahliye emrine itiraz

………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : ……. TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ EDEN (KİRACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (KİRALAYAN) : DAVA KONUSU : Tahliye emrine itirazlarımızın sunulmasından ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim …………………… mülkiyeti …………………ye ait olan ve ……………. ili, …………… ilçesi ………… sokak No: …………. adresinde bulunan dairede …/…../…….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince, kiracı […]
Devamını Oku…

 

Yetki belgesi

YETKİ BELGESİ YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLIĞI : Baro ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : YETKİLİ KILINAN AVUKAT : Baro ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : VEKİL EDEN (müvekkil) : Ad ve Soyadı : Adres : Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler Noter Tarih ve Yevmiye […]
Devamını Oku…

 

Süre talebinde bulunma

…………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE İCRA DOSYA NO : ……..… İcra Müdürlüğü ……../… SÜRE İSTEYEN (BORÇLU) : . . VEKİLİ : Av. . KARŞI TARAF (ALACAKLI) : . DAVA KONUSU : İİK. m. 36 gereğince Yargıtay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı getirene kadar süre verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Alacaklı ………………..’nin müvekkilim ………………. aleyhine açmış olduğu ………………….. (…………) […]
Devamını Oku…

 

Çocuk teslimine ilişkin talimat

…………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ : ………….İcra Müdürlüğünün ………./… Esas Sayılı Takip Dosyası. Davacı ……………….. vekili Av. ………. tarafından davalı ………….. aleyhine yapılan icra takibinde; ………… …Asliye Hukuk Hakimliğinin ……….. tarih ve ………./…Esas ve ……./… Karar sayılı kararıyla  tarafların müşterek çocukları ………’nin velayeti anneye verilmiş olduğundan, çocuğun anne ……..a teslimine karar verilmiştir. Karar gereğince gerekli masrafların […]
Devamını Oku…

 

Tebligat dilekçesi ( 35. Maddeye göre )

T.C. …………………………………. …..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……………………/……………………………. Alacaklı Vekili ………………., Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilemediği ve borçlunun adresinin aynı olması gerekçeleri ile tebligat kanunu 35. maddesine göre ödeme emrinin tebliğ edilmesini talep etti. ……../……../…………… Alacaklı veya Vekilinin İmzası
Devamını Oku…

 

Taahhüdü ihlal dilekçesi

…. Hakimliğine Şikayetçi : …. Vekil/leri : Av. …. …. Sanık/lar : …. …. Suç : Taahhüdü İhlal Suç Tarihi : Açıklamalar : 1- Müvekkilimin bir alacağı nedeni ile borçlu/lar aleyhine …. Müdürlüğü’nün …. sayılı dosyası ile icra takibi yapılmaktadır. Ödeme emri borçlulara tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir. 2- Borçlu/lar …./…./……… tarihinde borcunu tarihinde ödeyeceğini […]
Devamını Oku…