Şikayetten vazgeçme Karşılıksız çek keşide etmek

(…..) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……………. DOSYA ESAS NO. : ……… MÜŞTEKİ : . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek T.KONUSU : Şikayetimizden vazgeçtiğimizi bildiriyoruz. AÇIKLAMALAR : 1 Sanık Mahkemenizin ………… Esas, ……….. sayılı kararı ile hapis cezasına mahkum olmuştur. 2 Sanık, borcunu şikayetten sonra vekil edene […]
Devamını Oku…

 

Muayen mal vasiyetinin tenfizi

…………… …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Vasiyetnamenin Tenfizi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Muris ………………….., …/…/…… tarihinde vefat etmiş ve geriye kanuni mirasçı olarak ta oğulları ………………… ile ……………………….. ve eşi ………………………………. kalmış bulunmaktadır. Muris, …………………………………….’in .……….. … Noterliğinin ……/…../…….. tarih ve ………… yevmiye numaralı vasiyetnamesi ……………….. […]
Devamını Oku…

 

Muarazanın iskatın iptali

…………….….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Muarazanın men’i talebinden ibarettir. HARCA ESAS DEĞER : OLAYLAR : 1. Müvekkilim, ………. . …………..,… nolu büfeyi ekte sunduğumuz …/…/…….tarihli kira kontratı ile .. yıllığına kiralamıştır. Halen kiracı olarak faaliyetine devam etmektedir. 2. Belediye, müvekkilimin kullandığı bu büfeyi ekte sunduğumuz ihale […]
Devamını Oku…

 

Motorlu araç kullananın sorumluluğu

…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Davalının işleten sıfatıyla sahibi olduğu aracının vermiş olduğu zarardan dolayı ……………..TL.- maddi tazminata mahkum edilmesi talebidir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim …………………., …./…/…… tarihinde sabah evinden ayrılıp işine gitmekte iken, mülkiyeti davalı ………………. ye ait olan ve onun tarafından işletilen …………………. plakalı dolmuşun […]
Devamını Oku…

 

Öz sermaye tespiti

……………… …ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA, ÖZ SERMAYE TESPİTİ TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : KARŞI TARAF : Hasımsız DAVA KONUSU : Öz sermaye tespiti talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim olan …….Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün ………… sicil numarasında kayıtlı ……………………………….. ortaklar kurulu, …../…/……… tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifleri ile yine ………. Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün […]
Devamını Oku…

 

Mirastan iskatın iptali talebi

………………… … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası ………………, …/…../……. tarihinde ölmüştür. 2. Muris müvekkilimi mirastan ıskat etmiştir. Müvekkilimin payını ise davalı ………………………….. vasiyet etmiştir. Muris müvekkilimi borç ödemekten aciz olduğu için ıskat ettiğini açıkça vasiyetnamede belirtmiştir. 3. […]
Devamını Oku…

 

Bozma ilamı örneği

T.C. YARGITAY 95. HUKUK DAİRESİ Esas Nu.                                    Karar Nu. ________                                  __________ 2009/5446                     […]
Devamını Oku…