Mirastan iskatın iptali talebi

………………… … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası ………………, …/…../……. tarihinde ölmüştür. 2. Muris müvekkilimi mirastan ıskat etmiştir. Müvekkilimin payını ise davalı ………………………….. vasiyet etmiştir. Muris müvekkilimi borç ödemekten aciz olduğu için ıskat ettiğini açıkça vasiyetnamede belirtmiştir. 3. […]
Devamını Oku…

 

Bozma ilamı örneği

T.C. YARGITAY 95. HUKUK DAİRESİ Esas Nu.                                    Karar Nu. ________                                  __________ 2009/5446                     […]
Devamını Oku…

 

Müdahalenin meni

ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : K O N U : Meni Müdahale ve ecri misil talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1- Vekil eden kendi ve ailesinin ihtiyacına binaen / / tarihinde Ankara ili Yenimahalle ilçesi 3 /ANKARA Adresinde bulunan ait meskeni satın alarak tescil işlemini yaptırmıştır. Tapu kayitları […]
Devamını Oku…

 

Kasada belge saklanması talebi

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Mahkememize ait …………… Esas sayılı dosyaya konulmak üzere davalı …………… tarafından verilmiş bulunan …/…/…….. tarihli ve davacı; ……………….. tarafından imzalanıp düzenlenmiş ………………………) borç senedi Mahkememiz kasası bulunmadığından Mahkemeniz kasasında muhafaza edilmek suretiyle ilişikte gönderilmiştir. Gereğini rica ederim. ……/……/……… Hakim NOT : …………………..) borç senedi ekte sunulmuştur.
Devamını Oku…

 

Nesebin reddi

………….…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Nesebin reddine karar verilmesi talebidir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………………….. ile davalı ………………., …………tarihinde evlenmişler ve ……… adında bir çocuğu dünyaya gelmiştir. 2. ……., davalının başka bir erkekle olan ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Bu nedenle dava açma gereği hasıl olmuştur. 3. Ayrıca, […]
Devamını Oku…

 

Tahliye davası

…………….. NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Tahliye talebinden ibarettir İCRA DOSYA NO : OLAYLAR : 1. …………. İli,…….. İlçesi, ………………Mh. ../… ………../…………….. adresinde bulunun mecur müvekkilim tarafından davalı …………………….’e …/…./…….. kira başlangıç tarihli sözleşme ile kiralanmıştır. 2. Davaya konu mecurun …………yılı aylık kira bedeli ………………….TL, […]
Devamını Oku…

 

Karar düzeltme (Yargıtay) örneği

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ÇORUM  301.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : K O N U : Yargıtay .Dairesinin 2001/ Esas ve 2001/ sayılı kararının Düzeltilerek Kaldırılması ve mahkeme kararının bozulması talebinden ibarettir. KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1- Sayın Dairenin Onama […]
Devamını Oku…