Miras reddinin tescili talebi

……………………..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA DAVACI :……. VEKİLİ :……. KONU : Mirasın reddinin tescili talebidir. AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimizin annesi ve babası geçirdikleri bir trafik kazası neticesinde ……. tarihinde ölmüşlerdir. Mirasçı olarak müvekkilimiz ve kız kardeşi kalmışlardır. Nüfus kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve ……. Kütük Sıra Nodadır. 2-Müvekkilimizin anne […]
Devamını Oku…

 

Onama ilamı örneği

T.C. YARGITAY TARİH 72.Hukuk Dairesi                                                                                          02/06/2019 Hâkim755 ESAS NU : 2018/6757 […]
Devamını Oku…

 

Meraya el atmanın önlenmesi

………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Meraya el atmanın önlenmesi talebinden ibarettir. DAVA DEĞERİ : OLAYLAR : 1. ……………… mevkiinde, doğusu …………….Irmağı, batısı ………Tarlası, kuzeyi ……………. ve güneyi …………… ile çevrili meraya davalı köy tarafından tecavüz edilerek köy halkının faydalanması engellenmektedir. 2. Cumalı Köyü halkı bu meranın kendilerine […]
Devamını Oku…

 

Şikayetten vazgeçme Karşılıksız çek keşide etmek

(…..) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……………. DOSYA ESAS NO. : ……… MÜŞTEKİ : . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek T.KONUSU : Şikayetimizden vazgeçtiğimizi bildiriyoruz. AÇIKLAMALAR : 1 Sanık Mahkemenizin ………… Esas, ……….. sayılı kararı ile hapis cezasına mahkum olmuştur. 2 Sanık, borcunu şikayetten sonra vekil edene […]
Devamını Oku…

 

Nafaka borcunun ödenmemesinden dolayı şikayet

……………….…. İCRA CEZA SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : . . VEKİLİ : Av. . . SANIK (BORÇLU) : . SUÇ : Nafaka Borcunu Ödememe SUÇ TARİHİ : …./…../….. ŞİKAYET KONUSU : ……………… Asliye Hukuk Hakimliğinin …../…./……. tarih ve ………/…E., ……………/…K. sayılı kararıyla, hükme bağlanan Nafaka Borcunu yerine getirmeyen davalının cezalandırılması talebinden ibarettir.. OLAYLAR : 1. […]
Devamını Oku…

 

Temyize karşı cevap sunulması

YARGITAY İLİGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE …………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA NO : TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP VEREN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : DAVA KONUSU : Davalının …/../….. tarihli temyiz dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir. CEVAPLARIMIZ : 1. :…… … Sulh Hukuk Hakimliğinin …./… Esas ve …./. Karar sayılı ilamı usul […]
Devamını Oku…

 

Kamulaştırmada ferağa icrar dilekçesi

…………… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesi “c” bendine göre kamulaştırılan davalıya ait taşınmazın, aynı kanunun 17. maddesi gereğince müvekkilim idare adına tesciline karar verilmesi ile bu kararın tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. ……………………. İlçesi, ……………. sınırları […]
Devamını Oku…