Konkordato Davasına Müdahil Olma Talep Dilekçesi

ANKARA 1.  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) DOSYA NO                         : 2018/   ESAS MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNAN   :    VEKİLİ                                  : AV.  KONU                                  : Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR                 : Yukarıda esas numarası yazılı dosyada ekli vekaletname uyarınca    İnş. San. A. Ş. vekiliyiz.  Müvekkil şirketin mahkemeniz dosyasında davacı olan ve konkordato talep eden  T… […]
Devamını Oku…

 

Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE KONKORDATO MÜHLETİ İSTEYEN             : VEKİLİ                 : KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR   : 1-(  hangi tarihten beri ne iş yaptığı) 2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü) 3- bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür. 4-Şirketimizin konkordato önerisi şöyledir;…………. 5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı […]
Devamını Oku…

 

Nesebin reddi

………….…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Nesebin reddine karar verilmesi talebidir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………………….. ile davalı ………………., …………tarihinde evlenmişler ve ……… adında bir çocuğu dünyaya gelmiştir. 2. ……., davalının başka bir erkekle olan ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Bu nedenle dava açma gereği hasıl olmuştur. 3. Ayrıca, […]
Devamını Oku…

 

Miras defterinin tutulması

…………. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 590 Md. hükümleri gereğince Miras defterinin tutulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………….’in babası …………………, …/…/…….tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim …………………ile annesi ……………….. kalmıştır. 2. Bilindiği üzere müvekkilimi babası olan […]
Devamını Oku…

 

Tahliye davası

…………….. NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Tahliye talebinden ibarettir İCRA DOSYA NO : OLAYLAR : 1. …………. İli,…….. İlçesi, ………………Mh. ../… ………../…………….. adresinde bulunun mecur müvekkilim tarafından davalı …………………….’e …/…./…….. kira başlangıç tarihli sözleşme ile kiralanmıştır. 2. Davaya konu mecurun …………yılı aylık kira bedeli ………………….TL, […]
Devamını Oku…

 

Karar düzeltme (Yargıtay) örneği

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ÇORUM  301.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : K O N U : Yargıtay .Dairesinin 2001/ Esas ve 2001/ sayılı kararının Düzeltilerek Kaldırılması ve mahkeme kararının bozulması talebinden ibarettir. KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1- Sayın Dairenin Onama […]
Devamını Oku…

 

Nafaka borcunun ödenmemesinden dolayı şikayet

……………….…. İCRA CEZA SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : . . VEKİLİ : Av. . . SANIK (BORÇLU) : . SUÇ : Nafaka Borcunu Ödememe SUÇ TARİHİ : …./…../….. ŞİKAYET KONUSU : ……………… Asliye Hukuk Hakimliğinin …../…./……. tarih ve ………/…E., ……………/…K. sayılı kararıyla, hükme bağlanan Nafaka Borcunu yerine getirmeyen davalının cezalandırılması talebinden ibarettir.. OLAYLAR : 1. […]
Devamını Oku…