Müflisten alınan malların iadesi

Sayın : Av. . ….. Caddesi …… No: …….. …. İLGİ : ……/…/……. tarihli yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda, dosyamız müflisi Müflis ……………. AŞ.’den alınan Blok Tuğlaların ………….’nın alacağına karşılık alındığı ileri sürülmüştür; Söz konusu malların ………… İcra Müdürlüğünün ……..Esas sayılı dosyasından alacaklı …………’nın alacağına karşılık alındığını tevsik eden belgenin ibrazını, aksi halinde müflisten alınan malların […]
Devamını Oku…

 

Miras reddinin tescili

……… SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACILAR /veya DAVACI: VEKİLLERİ : DAVALI : Hasımsız. KONU : Müvekkillerin tümü için Mirasın Reddinin Tescili istemidir. AÇIKLAMALAR : 1) Yukarıda 1.sırada belirtilen …………….’in oğlu, diğerlerinin kardeşi ……. D.lu ……………, ……. T.de vefat etmiştir. Müteveffa …….., bekar ve çocuksuz olarak vefat etmiştir. Babasının vefatı daha öncedendir. Geriye yasal mirasçı olarak davacılar […]
Devamını Oku…

 

Müdahalenin meni ve tazminat talebi

………………………SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA DAVACI :……. VEKİLİ :……. DAVALI :……. KONU : Müdahalenin meni ve tazminat talebimizdir. AÇIKLAMALAR : 1-Davalının müvekkilimize ait olan ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Ada, ……. Parsel de tapuya kayıtlı …. m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası mevcuttur. 2-Arsası üzerine iş makineleri üreten bir fabrika kurmuş olan davalı bu […]
Devamını Oku…

 

Veraset ilamı örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İL DAVACI : DAVALI :HASIMSIZ. KONUSU :Veraset Belgesi talebimden ibarettir. İZAHI :1)Müşterek murisimiz babam……………,……../……./……. tarihinde vefat etmiştir. 2)Geriye çocukları (ben) ve kardeşlerim ………….kalmıştır. Başka mirasçısı yoktur. 3)Verasetin sübutu için dava açma gereği hasıl olmuştur. HUKUKİ SEBEBLER :MK.439 ve sair Hukuki mevzuat. SÜBUT SEBEBLER :Nüfus kaydı,şahit beyanları ve sair deliller. SONUÇ VE […]
Devamını Oku…

 

Öz sermaye tespiti

……………… …ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA, ÖZ SERMAYE TESPİTİ TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : KARŞI TARAF : Hasımsız DAVA KONUSU : Öz sermaye tespiti talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim olan …….Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün ………… sicil numarasında kayıtlı ……………………………….. ortaklar kurulu, …../…/……… tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifleri ile yine ………. Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün […]
Devamını Oku…

 

Muvaza dava dilekçesi

…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE, (İHTİYATİ TEDBİR KARARI VARDIR) DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Davalılar arasında yapılan ../../….. tarihli satım sözleşmesinin muvazaalı olmasından dolayı butlanına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim HA, köyde yaşamakta ve çiftçilik yapmaya yetecek kadar arazisi bulunmadığından ücretli olarak köydeki traktörleri kullanmaktadır. Uzun yıllar bu […]
Devamını Oku…

 

Miras defterinin tutulması

…………. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 590 Md. hükümleri gereğince Miras defterinin tutulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………….’in babası …………………, …/…/…….tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim …………………ile annesi ……………….. kalmıştır. 2. Bilindiği üzere müvekkilimi babası olan […]
Devamını Oku…