Cevaba cevap dilekçesi örneği (idare)

…. … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NO : CEVABA CEVAP VEREN DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : CEVAPLARIMIZ : 1. Davalı idare vekili cevap dilekçesi ile müvekkilime …/…./…… tarih ve …. sayılı  yazı yazılarak tahsisin iptaline ilişkin işlemin kendisine bildirildiğini iddia etmektedir. Bu iddia hukuki bir temelden yoksundur. Çünkü, müvekkilime yazılan yazı […]
Devamını Oku…

 

Cevaba cevap dilekçesi

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO              : CEVABA CEVAP VEREN DAVACI(KARŞI DAVALI)  : VEKİLLERİ             : DAVALI (KARŞI DAVACI) : VEKİLİ                : KONU    : Davalının cevabına cevaplarımızdır. AÇIKLAMALAR    : 1-Davalı aleyhine açmış bulunduğumuz dava nedeni […]
Devamını Oku…

 

Cevap dilekçesi

………………….. (İŞ) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA ESAS NO : ……….. DURUŞMA GÜNÜ :…………….. DAVAYA YANIT VEREN DAVALI : …………………………….. VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : Av. ……………………….. KONUSU : Davaya yanıtlarımızın sunulmasıdır. YANITLARIMIZ : 1) Davacının, vekil eden şirkette …………….. Sigorta Sicil Nosu ile çalışmakta iken ……………… tarihinde kendi dikkatsizliği, önlemsizliği emir ve nizamlara uymaması […]
Devamını Oku…

 

Cevaba cevap dilekçesi ile delillerin ibrazı

………………  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA ESAS NO. : ……….. Duruşma Günü: ……………….. YANITA YANIT VEREN DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLLERİ : İSTEM KONUSU : Davalının yanıtına yanıtlarımızın ve ………………. günü yapılan duruşmada alınan arakara gereğince delillerimizin   sunulmasıdır. YANITA YANITLARIMIZ : A-USUL YÖNÜNDEN: Vekil eden davacı ile davalı arasındaki ilişki, davalı işveren […]
Devamını Oku…

 

Cevap süresini uzatma

…….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DOSYA NO    : ../….. CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTEYEN DAVALI   : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : D.KONUSU : Cevap verme süresinin …………………………………. nedenlerine göre uzatılması Davacı tarafından müvekkil kamu kurumuna karşi açılan davada, kamu kurumlarında bilinen yazışmalar nedeniyle 10 gün içinde davaya cevap verebilme olanağımız yoktur. Bu nedenle,  ……………… cevap […]
Devamını Oku…

 

Cevap süresi uzatma talebi

…….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO: ../….. CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTEYEN DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: VEKİLİ: D.KONUSU: Cevap verme süresinin ………………………………… göre uzatılması Davacı tarafından müvekkil kamu kurumuna karşi açılan davada, kamu kurumlarında bilinen yazışmalar nedeniyle 10 gün içinde davaya cevap verebilme olanağımız yoktur.  …………………………………… cevap süremizin …………………….. kadar uzatılması hakkında karar verilmesi saygı ile arz […]
Devamını Oku…

 

Cinsiyet değişikliği dava dilekçesi

………..…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : ……….. Müdürlüğü, ……./………….. DAVA KONUSU : Cinsiyet düzeltilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim …………, ………… İli …………İlçesi ………… mahallesi .. hane .. cilt …. sayfada nüfusa kayıtlıdır. 2. Müvekkilim kadın olduğu halde erkek olarak nüfusa yanlışlıkla yazılmıştır. Bu durum ekte sunduğumuz sağlık kurulu raporu […]
Devamını Oku…