Tahliye dilekçesi

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO : TAHLİYE KARARI İSTEYEN : VEKİLİ : DAVACI : MÜDAHİL : VEKİLİ : SUÇ :Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet verme. SUÇ TARİHİ : KONU :Sanığın tahliyesine karar verilmesine ilişkin talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : 1-Dosyanın kapsamından ve trafik bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere dava konusu olay………..ve……….arası yol olan E-80 yolunda meydana […]
Devamını Oku…

 

Tüketici hakem heyetine şikayet dilekçesi örneği

……………….… KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA ŞİKAYET EDEN : VEKİLİ : ŞİKAYET EDİLEN : KONU : (misal: Abonelik Sözleşmesinin) feshi talebi AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … firması ile televizyon yayını hakkında abonelik sözleşmesi yapmıştır. 2-) Müvekkilim bir süre sonra yayınlarda kalitenin düşmesi şikayeti nedeniyle yayıncı firmayı uyarmış olmasına rağmen yayınlarda bir […]
Devamını Oku…

 

Banka Yıllık Üyelik Ücretine İtiraz Dilekçe Örneği

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne, Konu :Kredi kart yıllık ücreti …………….. nolu kredi kart hamiliyim. …../……./………. son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.  Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap […]
Devamını Oku…

 

TAŞINMAZA İLİŞKİN MÜDAHALEDE İDARELER ARASI HAKEMLİK DAVASI

(HAKEM SIFATIYLA DAVAYA BAKMAKLA YETKİLİ) …….. …. ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : 3533 Sayılı Kanun Hükümleri gereğince, Sayın Hakimliğiniz tarafından Hakem sıfatıyla taşınmaza vaki müdahalenin ve el atmanın önlenmesine karar verilmesi talebinden ibarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL.- OLAYLAR : 1. Davalı idare hiçbir ilgisi ve […]
Devamını Oku…

 

Tebligat adresinin tespiti

………… İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ : …………… Asliye Hukuk Hakimliği ………../… Esas Davacı ………………. A.Ş. tarafından davalı …………… aleyhine açılan tazminat davasının Mahkememizde yapılan duruşması sırasında; …….. Mahallesi, ……….. Sokak …………. No: ………….. adresinde iken bulunamayan davalı ……………’in tebliğe elverişli adresinin tahkik ve tesbiti ile duruşmanın bırakıldığı …../……/……. tarihinden evvel Mahkememize gönderilmesi rica olunur. ……/……/…… […]
Devamını Oku…

 

Tebliğ talebi

T.C. …………………Dairesine Dosya no: Alacaklı vekili geldi. Takip ilama dayalı olup borçlu adına çıkartılan icra emri tebliğ edilmeden iade edilmiş olduğundan İcra Emri’nin Tebligat Kanunu md.35’e göre tebliğine karar verilsin dedi. Alacaklı Vekili Av.
Devamını Oku…

 

Tekiden tapu kaydı istenmesi

………….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ : ………… Asliye Hukuk Hakimliğinin ………/…Esas sayılı kamulaştırma bedelinin arttırılması davası için tapu kayıtları gönderilmesi. Davacı …………. tarafından davalı ……… Belediye Başkanlığı aleyhine açılmış bulunan Kamulaştırma Bedelinin arttırılması davasının yapılan duruşması sırasında alınan ara karar gereğince; dava konusu ………….. İli, …………… Mahallesi kain ve tapunun ……….. ada ……..pafta ve ……… […]
Devamını Oku…