Sicil müdürlüğünden sicil dosyası ve tebliğ tarihi istenmesi

………… TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ : Mahkememizde görülmekte olan ………………/… Esas sayılı Ticaret Sicil Müdürlüğü kararına itiraz davasında alınan arakarar. Davacı …………… Anonim Şirketi vekili tarafından Ticaret sicil Müdürlüğü kararına itiraz nedeniyle açılan davada yapılan duruşması sırasında alınan ara karar gereğince; Davacı Şirkete ait sicil dosyasının gönderilmesi ve Memurluğunuz kararına itiraz edilmesi yüzünden kararın adı […]
Devamını Oku…

 

Süre tutum dilekçesi

NOT:  uygulamada müddeti muhafaza olarak bilinen kurum 2494 sayılı kanun ile ortadan kaldırılmıştır . YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere ……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO : TEMYİZ EDEN DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU : Süre tutum dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR : 1-Yerel Mahkeme tarafından ……. Esas No ile görülmekte […]
Devamını Oku…

 

Taahhüd nedeniyle tahliye

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Taahhüt Nedeniyle Tahliye DAVA DEĞERİ : Senelik Kira Bedeli ……. AÇIKLAMALAR : 1-Davalı Müvekkilimize ait olan ……. adresindeki büroda ……. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ……. kira ödeyerek kiracı olarak oturmaktadır. 2-Yaklaşık 4 yıldır oturmakta olduğu büroyu, son dönem başından sonra tamamen […]
Devamını Oku…