Tahliye dilekçesi (ceza)

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO : TAHLİYE KARARI İSTEYEN : VEKİLİ : DAVACI : MÜDAHİL : VEKİLİ : SUÇ :Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet verme. SUÇ TARİHİ : KONU :Sanığın tahliyesine karar verilmesine ilişkin talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : 1-Dosyanın kapsamından ve trafik bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere dava konusu olay………..ve……….arası yol olan E-80 yolunda meydana […]
Devamını Oku…

 

Tahliye talebi

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO : TAHLİYE KARARI İSTEYEN : VEKİLİ : DAVACI : MÜDAHİL : VEKİLİ : SUÇ :Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet verme. SUÇ TARİHİ : KONU :Sanığın tahliyesine karar verilmesine ilişkin talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : 1-Dosyanın kapsamından ve trafik bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere dava konusu olay………..ve……….arası yol olan E-80 yolunda meydana […]
Devamını Oku…

 

Tahliye talebi

……….… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ……… Asliye Ceza Mahkemesi 200../… Esas. TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN (SANIK) : . . VEKİLİ : Av. . . DAVACI : K.H. SUÇ : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüm ve yaralanmaya sebebiyet vermek. SUÇ TARİHİ : …/…/……. TUTUKLAMA TARİHİ : ../…./……. TALEP KONUSU : Sanığın tahliyesine karar […]
Devamını Oku…

 

Sanığın müşahade altına alınması talebi

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE Hırsızlık suçundan sanık ……………….’nın ………. Devlet Hastanesi sinir hastalıkları uzmanının …../…./…… tarih ve ………/…sayılı raporun ile müşahede altına alınmasına lüzum görülmüş olduğundan Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 74. maddesi gereğince sanığın Adli Tıp Müessesesinde müşahede altına alınmasına karar verilmesi talep olunur. ……/……/….. Cumhuriyet Başsavcısı
Devamını Oku…

 

Sahte evrak davasında temyiz

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ( …. ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA …………. DOSYA ESAS NO. : ……… TEMYİZ SEBEPLERİNİ SUNAN (SANIK) : . VEKİLİ : Av. . . DAVACI : Kamu Hukuku MÜDAHİL : …………… A.Ş. Genel Müdürlüğü VEKİLİ : Av. . MÜSNET SUÇ : Sahte Evrak Tanzimi MÜSNET SUÇ TARİHİ : …./…/…/…-…/../…-…/…/…. […]
Devamını Oku…

 

Sanık beyanı örneği

………. …ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DOSYA NO : ……….. BEYANDA BULUNAN SANIK : . . SANIK VEKİLİ : . . BEYANLARIMIZ : 1. Müvekkilim şirket aleyhine mahkemenizde 1567 s.k.3/b-c m.lerine muhalefetten dolayı dava açılmıştır. 2. Müvekkilim şirket daha önce ………… de yerleşik iken ekte sunduğumuz Ticaret Sicili Gazetesi örneğinden de görüleceği üzere …./…../…… tarihinden itibaren […]
Devamını Oku…

 

Yargıtay cumhuriyet başsavcılığına itiraz talebi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA DOSYA NO : / Esas – / Karar YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZINI TALEP EDEN SANIK : VEKİLİ : İTİRAZ EDİLMESİ İSTENEN KARAR :…..Ceza Mahkemesi’nce verilen // tarih,/Esas -/karar sayılı mahkumiyet hükmünü onayan Yargıtay . Ceza dairesinin //tarih ve/Karar sayılı kararı. A Ç I K L A M A L A R : […]
Devamını Oku…