Sanığın salıverilme kararına itiraz

……….. ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİ’NE İLGİ : ……… Sulh Ceza Hakimliğinin …/…./…… tarih ve ………/… sayılı salıverme kararı. Hırsızlık suçundan sanık ………….. tutuklama talebi ile …….. Sulh Ceza Hakimliğine sevk olunmuş ise de, adı geçen Hakimlikçe sanığın serbest bırakılmasına karar verilmiştir. İlişikte sunulan soruşturma evrakı kapsamına ve ilgili sebeplerden sanığın tutuklanmasına karar verilmesi gerektiği halde, serbest […]
Devamı…

 

Tutukluluğun kaldırılması talep örneği

GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ( …. ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE …………… DOSYA ESAS NO. : ……/…….. TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARINA İTİRAZ EDEN (SANIK) : …………….- Halen ………… K.Ceza ve Tutukevinde tutuklu. VEKİLİ : Av… DAVACI : Kamu Hukuku MÜŞTEKİ : . VEKİLİ : Av. . MÜSNET SUÇ : Dikkatsizlik tedbirsizlikle ölüme sebebiyet […]
Devamı…

 

Müdahil dilekçesi

ANKARA .ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: Yukarıda dosya numarası yazılı davada karşılıksız verilen çek nedeniyle vekil eden zarar gördüğünden ve dosya borcu bu güne kadar ödenmediğinden davaya müvekkilin müdahil tarafımızın da müdahil vekili olarak katılmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. / / Müdahil Vekili
Devamı…

 

Müdahale talebi

…………………….. 5. ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : ………………….. KONUSU : Müdahale talebimizdir. Mahkemenizin …..-…… sayılı dosyasıyla karşılıksız çek keşide etmekten yargılanmakta olan sanık ……. ……….. ’ın yargılamasına suçtan zarar gören – müşteki ve vekilleri sıfatıyla MÜDAHİL ve MÜDAHİL VEKİLLERİ olarak kabulümüzü, sanığın yargılama sonunda hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Takdirlerinize arz ederiz. ……………….. Saygılarımızla Müşteki vekillerinden […]
Devamı…

 

Tahliye talebi örneği

………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ………………DOSYA ESAS NO. : . TUTUKLULUĞUN DEVAMINA İTİRAZ EDEN (SANIK) : …………….-Halen …………K.Ceza ve Tutukevinde tutuklu. VEKİLİ : Av. ……………. ……. DAVACI : Kamu Hukuku MÜŞTEKİ : ……………. ……………. Şb. VEKİLİ : Av. . . MÜSNET SUÇ : Karşılıksız çek vermek MÜSNET SUÇ […]
Devamı…

 

Tahliye dilekçesi (ceza)

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO : TAHLİYE KARARI İSTEYEN : VEKİLİ : DAVACI : MÜDAHİL : VEKİLİ : SUÇ :Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet verme. SUÇ TARİHİ : KONU :Sanığın tahliyesine karar verilmesine ilişkin talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : 1-Dosyanın kapsamından ve trafik bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere dava konusu olay………..ve……….arası yol olan E-80 yolunda meydana […]
Devamı…

 

Tahliye talebi

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO : TAHLİYE KARARI İSTEYEN : VEKİLİ : DAVACI : MÜDAHİL : VEKİLİ : SUÇ :Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet verme. SUÇ TARİHİ : KONU :Sanığın tahliyesine karar verilmesine ilişkin talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : 1-Dosyanın kapsamından ve trafik bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere dava konusu olay………..ve……….arası yol olan E-80 yolunda meydana […]
Devamı…