Sanığın salıverilme kararına itiraz

……….. ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİ’NE İLGİ : ……… Sulh Ceza Hakimliğinin …/…./…… tarih ve ………/… sayılı salıverme kararı. Hırsızlık suçundan sanık ………….. tutuklama talebi ile …….. Sulh Ceza Hakimliğine sevk olunmuş ise de, adı geçen Hakimlikçe sanığın serbest bırakılmasına karar verilmiştir. İlişikte sunulan soruşturma evrakı kapsamına ve ilgili sebeplerden sanığın tutuklanmasına karar verilmesi gerektiği halde, serbest […]
Devamı…

 

Tutukluluğun kaldırılması talep örneği

GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ( …. ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE …………… DOSYA ESAS NO. : ……/…….. TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARINA İTİRAZ EDEN (SANIK) : …………….- Halen ………… K.Ceza ve Tutukevinde tutuklu. VEKİLİ : Av… DAVACI : Kamu Hukuku MÜŞTEKİ : . VEKİLİ : Av. . MÜSNET SUÇ : Dikkatsizlik tedbirsizlikle ölüme sebebiyet […]
Devamı…

 

Müdahil dilekçesi

ANKARA .ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: Yukarıda dosya numarası yazılı davada karşılıksız verilen çek nedeniyle vekil eden zarar gördüğünden ve dosya borcu bu güne kadar ödenmediğinden davaya müvekkilin müdahil tarafımızın da müdahil vekili olarak katılmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. / / Müdahil Vekili
Devamı…

 

Müdahale talebi

…………………….. 5. ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : ………………….. KONUSU : Müdahale talebimizdir. Mahkemenizin …..-…… sayılı dosyasıyla karşılıksız çek keşide etmekten yargılanmakta olan sanık ……. ……….. ’ın yargılamasına suçtan zarar gören – müşteki ve vekilleri sıfatıyla MÜDAHİL ve MÜDAHİL VEKİLLERİ olarak kabulümüzü, sanığın yargılama sonunda hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Takdirlerinize arz ederiz. ……………….. Saygılarımızla Müşteki vekillerinden […]
Devamı…

 

Ek süre talebi

….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, DOSYA ESAS NO : DURUŞMA GÜNÜ : SÜRE UZATIMI İSTEYEN DAVALI : . VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONUSU : Davaya yanıt ve ilk itirazlarımız için, HMK’nun 127. Maddesi gereğince süre verilmesi dileğidir. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizde ………….. Esas Sayılı Dosyasında görülmekte olan davada, davalılardan …………. Ticaret Limited Şirketi’nin vekiliyim. […]
Devamı…

 

Karar düzeltme örneği

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA SUNULMAK ÜZERE …………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, DOSYA NO : ………. KARAR DÜZELTME İSTEYEN SANIKI : . VEKİLİ : . KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1. ……….. Ağır Ceza Mh. …….. E. ……….. K.s. …./…./…… tarihli kararı ile neticeten müvekkilim ……………..’e …..sene …… ay …… gün hapis ve …………………TL ağır para cezası […]
Devamı…

 

Tahliye talebi örneği

………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ………………DOSYA ESAS NO. : . TUTUKLULUĞUN DEVAMINA İTİRAZ EDEN (SANIK) : …………….-Halen …………K.Ceza ve Tutukevinde tutuklu. VEKİLİ : Av. ……………. ……. DAVACI : Kamu Hukuku MÜŞTEKİ : ……………. ……………. Şb. VEKİLİ : Av. . . MÜSNET SUÇ : Karşılıksız çek vermek MÜSNET SUÇ […]
Devamı…