Müdahale talebi

……….. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO :…./……. Esas. MÜDAHİL OLMAK İSTEYEN : VEKİLİ : SANIK : MAKTÜL : SUÇ :Adam Öldürmek KONUSU :Müdahale talebimiz hakkındadır. İZAH VE İSTEK :Sanık …………aleyhine müvekkilimizin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Sanığın müsned suçu işlemesi nedeniyle müvekkilim suçtan zarar görmüştür,buna göre sanığın cezalandırılmasını talep etmek ve açılan kamu […]
Devamını Oku…

 

Temyiz dilekçesi (Ceza)

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE …………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ………. … Asliye Ceza Mahkemesi ……..… E., ……./… K. TEMYİZ EDEN (SANIK)  : . . VEKİLİ : . . ŞİKAYETÇİ : . . VEKİLİ : . . SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek TEBELLÜĞ TARİHİ : …/../……. TALEP […]
Devamını Oku…

 

Ceza kararının kaldırılması talebi

………….. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN : …….. VEKİLİ : KARŞI TARAF : KONU : ………… Belediyesi Belediye Encümenin ……………. tarih, ………… sayılı ceza kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir. TEBELLÜĞ TARİHİ : …./…./…….. OLAYLAR : 1. Müvekkilim Banka tarafından inşa olunan ………. Projesi kapsamındaki …. ada, …. parselde yer alan ……. C No. […]
Devamını Oku…

 

Karar düzeltme örneği

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA SUNULMAK ÜZERE …………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, DOSYA NO : ………. KARAR DÜZELTME İSTEYEN SANIKI : . VEKİLİ : . KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1. ……….. Ağır Ceza Mh. …….. E. ……….. K.s. …./…./…… tarihli kararı ile neticeten müvekkilim ……………..’e …..sene …… ay …… gün hapis ve …………………TL ağır para cezası […]
Devamını Oku…

 

Ek süre talebi

….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, DOSYA ESAS NO : DURUŞMA GÜNÜ : SÜRE UZATIMI İSTEYEN DAVALI : . VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONUSU : Davaya yanıt ve ilk itirazlarımız için, HMK’nun 127. Maddesi gereğince süre verilmesi dileğidir. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizde ………….. Esas Sayılı Dosyasında görülmekte olan davada, davalılardan …………. Ticaret Limited Şirketi’nin vekiliyim. […]
Devamını Oku…

 

Tahliye talebi

……….… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ……… Asliye Ceza Mahkemesi 200../… Esas. TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN (SANIK) : . . VEKİLİ : Av. . . DAVACI : K.H. SUÇ : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüm ve yaralanmaya sebebiyet vermek. SUÇ TARİHİ : …/…/……. TUTUKLAMA TARİHİ : ../…./……. TALEP KONUSU : Sanığın tahliyesine karar […]
Devamını Oku…

 

Tahliye talebi

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO : TAHLİYE KARARI İSTEYEN : VEKİLİ : DAVACI : MÜDAHİL : VEKİLİ : SUÇ :Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet verme. SUÇ TARİHİ : KONU :Sanığın tahliyesine karar verilmesine ilişkin talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : 1-Dosyanın kapsamından ve trafik bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere dava konusu olay………..ve……….arası yol olan E-80 yolunda meydana […]
Devamını Oku…