Konkordato Davasına Müdahil Olma Talep Dilekçesi

ANKARA 1.  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) DOSYA NO                         : 2018/   ESAS MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNAN   :    VEKİLİ                                  : AV.  KONU                                  : Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR                 : Yukarıda esas numarası yazılı dosyada ekli vekaletname uyarınca    İnş. San. A. Ş. vekiliyiz.  Müvekkil şirketin mahkemeniz dosyasında davacı olan ve konkordato talep eden  T… […]
Devamı…

 

Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE KONKORDATO MÜHLETİ İSTEYEN             : VEKİLİ                 : KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR   : 1-(  hangi tarihten beri ne iş yaptığı) 2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü) 3- bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür. 4-Şirketimizin konkordato önerisi şöyledir;…………. 5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı […]
Devamı…

 

Olağanüstü zamanaşımıyla iktisap

……. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Medeni Kanunun m. 713 hükmü gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle gayrimenkul iktisabı sonucu tescil talebinden ibarettir. DAVA DEĞERİ : OLAYLAR : 1. ……… ili ……….. ilçesi ……. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde bulunan yaklaşık ….. dekar büyüklüğündeki tarla müvekkilim …….. ………..tarafından yaklaşık […]
Devamı…

 

Miras şirketine mümessil tayini

…………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız KONUSU : Miras şirketine mümessil tayini talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası ………… ,…/…/…… tarihinde ölmüştür. 2. Murisin terekesi taksim edilmeyip mirasçılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Taksim yapılıncaya kadar terekeye ilişkin yapılacak işlemlerde bir temsilcinin atanması gerekmektedir. Bu nedenle […]
Devamı…

 

Sabıka kaydının silinmesi

ANKARA 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN : VEKİLİ : Av. CEZA : Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin / / tarih ve / Esas , / Karar sayılı ilamı KONUSU : Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinin / / tarihli , E / , K / sayılı kararı ile verilen mahkumiyet nedeniyle bu kaydın […]
Devamı…

 

Protesto örneği

T E L G R A F SURETLİ – TESLİM – İHBARLIDIR PROTESTO Sayın Lehtarı bulunan / / vade tarihli / / Tanzim tarihli …………………….TL.( ) senediniz vadesinde ödenmemiştir. İşbu senet bedelini en geç iki gün içerisinde tarafımıza ödemenizi ihtar ederim. Keşideci Vekili Av. ADRES :
Devamı…

 

Nişanın bozulmasından doğan tazminat ve iade talebi

……………ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Nişanın bozulmasından dolayı nişan hediyelerinin Medeni Kanunun 122. maddesi hükümleri gereğince iadesi veya bedellerinin tazmini talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……… ile davalı …………. bundan .. yıl önce ……./…./… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı ……………. ortada […]
Devamı…