Konkordato Davasına Müdahil Olma Talep Dilekçesi

ANKARA 1.  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) DOSYA NO                         : 2018/   ESAS MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNAN   :    VEKİLİ                                  : AV.  KONU                                  : Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR                 : Yukarıda esas numarası yazılı dosyada ekli vekaletname uyarınca    İnş. San. A. Ş. vekiliyiz.  Müvekkil şirketin mahkemeniz dosyasında davacı olan ve konkordato talep eden  T… […]
Devamı…

 

Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE KONKORDATO MÜHLETİ İSTEYEN             : VEKİLİ                 : KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR   : 1-(  hangi tarihten beri ne iş yaptığı) 2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü) 3- bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür. 4-Şirketimizin konkordato önerisi şöyledir;…………. 5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı […]
Devamı…

 

Nesebin reddi

………….…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Nesebin reddine karar verilmesi talebidir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………………….. ile davalı ………………., …………tarihinde evlenmişler ve ……… adında bir çocuğu dünyaya gelmiştir. 2. ……., davalının başka bir erkekle olan ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Bu nedenle dava açma gereği hasıl olmuştur. 3. Ayrıca, […]
Devamı…

 

Muayen mal vasiyetinin tenfizi

…………… …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Vasiyetnamenin Tenfizi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Muris ………………….., …/…/…… tarihinde vefat etmiş ve geriye kanuni mirasçı olarak ta oğulları ………………… ile ……………………….. ve eşi ………………………………. kalmış bulunmaktadır. Muris, …………………………………….’in .……….. … Noterliğinin ……/…../…….. tarih ve ………… yevmiye numaralı vasiyetnamesi ……………….. […]
Devamı…

 

Tahliye davası

…………….. NÖBETÇİ İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Tahliye talebinden ibarettir İCRA DOSYA NO : OLAYLAR : 1. …………. İli,…….. İlçesi, ………………Mh. ../… ………../…………….. adresinde bulunun mecur müvekkilim tarafından davalı …………………….’e …/…./…….. kira başlangıç tarihli sözleşme ile kiralanmıştır. 2. Davaya konu mecurun …………yılı aylık kira bedeli ………………….TL, […]
Devamı…

 

Nafaka borcunun ödenmemesinden dolayı şikayet

……………….…. İCRA CEZA SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : . . VEKİLİ : Av. . . SANIK (BORÇLU) : . SUÇ : Nafaka Borcunu Ödememe SUÇ TARİHİ : …./…../….. ŞİKAYET KONUSU : ……………… Asliye Hukuk Hakimliğinin …../…./……. tarih ve ………/…E., ……………/…K. sayılı kararıyla, hükme bağlanan Nafaka Borcunu yerine getirmeyen davalının cezalandırılması talebinden ibarettir.. OLAYLAR : 1. […]
Devamı…

 

Muarazanın iskatın iptali

…………….….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Muarazanın men’i talebinden ibarettir. HARCA ESAS DEĞER : OLAYLAR : 1. Müvekkilim, ………. . …………..,… nolu büfeyi ekte sunduğumuz …/…/…….tarihli kira kontratı ile .. yıllığına kiralamıştır. Halen kiracı olarak faaliyetine devam etmektedir. 2. Belediye, müvekkilimin kullandığı bu büfeyi ekte sunduğumuz ihale […]
Devamı…