Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir? Sanığa verilen ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilir. Bu karara itiraz edilebilir.Sanık beş yıllık süre içinde kasten yeni bir suç işlemezse, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde mahkeme mahkumiyet […]
Devamını Oku…

 

Dava açıldı, şimdi ne olacak?

Dava açıldı, şimdi ne olacak? Hakkınızda ceza davası açıldıysa sanık sıfatı ile yar­gılanırsınız. Cumhuriyet savcısı tarafından yazılan iddianame, üzerinize atılı suçu ve sizin bu suçu işlediğinize dair delilleri içerir. Bu delillerin aksini gösteren tüm olguları mahkemeye sunabilirsiniz. Kamu kurumlarının elindeki belgelerin getirilmesini talep edebilirsiniz. Tanıklarınızı bildirip dinlenilme­lerini talep edebilirsiniz. Aleyhinize tanıklık yapan kişilere sorulması için […]
Devamını Oku…

 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ne demektir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ne demektir? Cumhuriyet savcısı önüne gelen her olayda dava açmakla yükümlü değildir. Olayları hukuk bilgisi ile tartar, ortada bir suç olup olmadığını ve suç varsa failini tespit etmeye yetecek delil olup olma­dığını değerlendirir ve dava açıp açmamaya karar verir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. Cumhuriyet savcısının ilgili olay hakkında dava […]
Devamını Oku…

 

Serbest bırakmak ne demek?

Serbest bırakmak ne demek? Ceza yargılaması kural olarak tutuksuz yapılır. Ancak yukarıda sayılan istisnai durumlarda tutuk­lama tedbirine başvurulabilinir. Kişilerin tutuksuz yargılanmak üzere bırakılması, yazılı ve görsel basında çoğu zaman “serbest bırakıldı” başlığı altında o kişinin ceza almayacağı veya beraat et­tiği izlenimini verecek şekilde sunulmaktadır. Bu bir hatadır. Kişi tutuksuz yargılansa bile ceza da­vasının sanığıdır ve […]
Devamını Oku…

 

Tutuklama nedir?

Tutuklama nedir? Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan bir kişinin bu şüphenin yanı sıra; kaçma, saklanma, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, ta­nık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı giri­şiminde bulunabileceği şüphesi olması hâlinde, ceza yargılamasının sağlıklı devam etmesini sağ­lamak amacıyla tedbir olarak kişi özgürlüğünden alıkonabilir. Tutuklama ceza değil, bir tedbirdir. Tutuklamayı gerektiren koşullar ortadan kalktığı […]
Devamını Oku…

 

Gözaltına almak ne demektir?

Gözaltına almak ne demektir? Suç işlediği şüphesi olan kişinin Cumhuriyet sav­cısının gözetim ve denetimi altında hareket eden kolluk kuvvetleri (polis, jandarma) tarafından Cumhuriyet savcısının emri ile alıkonulmasıdır. Gözaltına alınan kişi, serbest bırakılmaz ise yaka­lama anından itibaren yirmidört saat içerisinde hâkim önüne çıkarılmalıdır. Yakalanan kişinin yakalama yerine en yakın hâ­kim veya mahkemeye gönderilmesi için gereken yol […]
Devamını Oku…

 

Sanık kimdir? Şüpheli kimdir?

Sanık kimdir? Şüpheli kimdir? Bir suç işlediği şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı ve onun emri altında bulunan kolluk güçleri (polis, jandarma) tarafından soruşturulan kişiye şüpheli denir. Eğer bu kişi hakkında ceza davası açılır ise bu aşamadan itibaren artık şüpheli sanık olarak adlandırılır. Bir suç şüphelisi olduğum bildirildi Karakola, Cumhuriyet Savcılığına çağrıldım. Ne yapmalıyım? Öncelikle sakin olunuz. Bir […]
Devamını Oku…