İnterneti dava dilekçem için kaynak olarak kullanabilir miyim?

İnternet güvenilir bir kaynak mıdır? Hayır, internet her zaman güvenilir bir kay­nak değildir. Ancak güvenilir olduğuna emin olduğunuz bazı siteler size yararlı olacaktır. Adalet Bakanlığına, yargı kurumlarına, ba­rolara ait sitelerden veya güvenilir olduğuna kesinlikle emin olduğunuz özel kişilere ait sitelerden yararlanabilirsiniz. Forumlar, gü­venilir olduğuna emin olmadığınız siteler, kaynağı belirsiz yazılar, zincir e-postalar gibi kaynaklara güvenerek […]
Devamını Oku…

 

Benim eski adresime tebligat yapılırsa ne olur?

Benim eski adresime tebligat yapılırsa ne olur? Yeni adresinizi bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen daha önce tebligat yaptıran yargı merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirme­diği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri […]
Devamını Oku…

 

Dava da karşı taraf bulunamazsa ne olur?

Dava da karşı taraf bulunamazsa ne olur? Savunma hakkı anayasal bir haktır. Mahkeme hiç kimse hakkında kendiliğinden karar ver­mez. Bir davetiye göndererek hakkında dava açıldığını bildirir, dava hakkında diyecekleri­ni sorar, kararını verirken onun savunmasını da göz önünde bulundurur. Ancak kişilerin ortadan kaybolarak davalardan kurtulmala­rı da başkalarının hakkını ihlal edecektir. Bu nedenle, bu hakkın kötüye kullanılmasını […]
Devamını Oku…

 

Mahkeme kararı kesinleşti. Şimdi ne olacak?

Mahkeme kararı kesinleşti. Şimdi ne olacak? Mahkemeyi kaybeden taraf kendiliğin­den mahkemenin emrettiği kararı yerine getirebilir ve size mahkeme masraflarını da ödeyebilir. Bunu yapmadığı takdirde icra da­iresine başvurup kararın icra kanalıyla yerine getirilmesini sağlamanız gerekir.
Devamını Oku…

 

Dava açmak masraflı mıdır?

Dava açmak masraflı mıdır? Evet, dava açmak masraflı olabilir. Ülke­mizde yargı masrafları Avrupa ülkelerindeki örneklere göre düşüktür. Yine de davanın türüne ve süresine göre masrafların ciddi bo­yuta gelmesi söz konusu olabilir. Bu konuda hazırlık yapmanız ye muhtemel masrafları önceden öğrenmeniz gerekir. Dava açılırken masraflar kural olarak dava açan kişidfen alı­nır. Masrafı yatırmadığınız takdirde mahke­me ilgili […]
Devamını Oku…

 

Dava açarken avukat tutmak zorunlu mudur?

Dava açarken avukat tutmak zorunlu mudur? Hayır, avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak bir avukatın size çok yardımı olacağını unut­mayınız. Hukuk ve usul konusunda bilgi sa­hibi olduğunuza kesin olarak emin değilse­niz bir avukatın yardımına başvurunuz. Mali durumunuz avukat tutmaya uygun değilse bulunduğunuz il barosuna başvurarak size “Adli Yardım” kapsamında avukat atanma­sını talep etme hakkına sahip olduğunuzu […]
Devamını Oku…

 

Dava dilekçesinde bulunması gerekenler nelerdir?

Dava dilekçesinde bulunması gerekenler nelerdir? Dava açacağınız mahkemenin adı Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz. Karşı tarafın (Davalının) adı soyadı (ku­rum ise unvanı), TC Kimlik numarası, adresi Mümkün olduğunca açık ve öz şekil­de aşağıdaki hususları dilekçenizde belirtiniz: Davanızın konusu, mal varlığına ilişkin davalarda dava konusunun değeri Davayı açma nedeniniz Talebiniz (dava sonucu elde etmek […]
Devamını Oku…