Bozma ilamı örneği

T.C.
YARGITAY
95. HUKUK DAİRESİ
Esas Nu.                                    Karar Nu.
________                                  __________
2009/5446                                  2010/4548
Y A R G I T A Y İL A M I
MAHKEMESİ :Ankara 82. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :12.06.2018
NUMARASI :2018/512-2018/189
DAVACILAR :1-Songül Ala (Kendi adına asaleten)Cumhur Ala ve Ela Ala’ ya
vekaleten Vekil Av. Burak Doğan
DAVALILAR : 1-Önder Özkan 2-Yılmaz Akar 3-Yıldırım Ala
Vekili Av. Tahir Yemez
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili
tarafından temyiz edilmiş, davalılar vekilince duruşma istenmiştir. Temyiz dilekçesinin
süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kâğıtlar okundu gereği konuşulup
düşünüldü:
KARAR
….…………………….………………………………………………
…………………………………………………………
Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan hüküm yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz eden
davacılar yararına BOZULMASINA ödedikleri peşin temyiz harcının istek hâlindetemyiz
eden davacılara geri verilmesine 01-10-2010 gününde oy birliği ile karar verildi.
Başkan                                   Üye                         Üye                     Üye                     Üye
%d blogcu bunu beğendi: