Benim eski adresime tebligat yapılırsa ne olur?

Benim eski adresime tebligat yapılırsa ne olur?

Yeni adresinizi bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen daha önce tebligat yaptıran yargı merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirme­diği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bundan sonra eski adrese çıkarı­lan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

Bir Cevap Yazın