Aracılık sözleşmesi

ARACILIK SÖZLEŞMESİ
İşbu protokol bir taraftan ……………. ile diğer taraftan aracılık hizmeti veren …………..arasında yukarıda düzenlenen şartlarda tarafların serbest iradeleri ile ………………………………….dresinde imza altına alınmıştır.
TARAFLAR: Bu sözleşme ……………… ile …………………..arasında imzalanmıştır.
AMACI:Bu aktin amacı taraf …………………ın ürettiği veya sattığı mal ve hizmetlerin; diğer akit tarafı ………………aracılığı ile pazarlanmasıdır.
KONU: işbu protokolün konusu ……………………….şirketinin/kişinin pazarlayacağı, ihraç edeceği mal ve hizmetleri; aracı ……………………vasıtası ile ihraç etmesi, pazarlaması, müşteri bulması sebebi ile yapılan aracılık hizmeti karşılığında mal ve hizmet satışının, ihracatının ve pazarlamasının sürdüğü sürece aracılık bedeli ödemesidir.
SÜRE: Bu akdin süresi; aracı……………. vasıtası ve aracılığı ile bulunan, ayarlanan müşteri ile bu müşteriye mal veya hizmet verecek olan…………………….şirketinin mal ve hizmet ilişkisinin sürdüğü tüm zaman veya arada kopukluk bulunsa bile bütün zamanları kapsamaktadır.
ÜCRET : Aracı ………………….bir araya getirdiği, anlaşma sağladığı müşteriye verilen mal ve hizmet bedelinin % .na tekabül eden kısmıdır.
CEZAİ-ŞART : İşbu protokolün herhangi bir maddesine aykırı davrandığında …………………….. sattığı mal ve hizmetlerin tamamını ödeyeceği gibi ayrıca……………. $ doları cezai şartı da ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
DELİL SÖZLEŞMESİ : Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda Burcu PARLAK’ın kayıt ve defterlerinin delil olacağını, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve bunlar dışında delil sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÖDEME: Akit tarafı……………ödemeler diğer taraf …………………ın aracılık hizmetinden dolayı sattığı mal ve hizmet bedelinin aracı olunan firma veya kişinin ödemesine müteakip 3 gün içerisinde yapılacaktır.
KANUNİ İKAMETGAH : Tarafların ve kefillerin bu sözleşmede bildirdikleri ikametgahları kanuni ikamet kabul edilir. Taraflar veya kefiller ikametgah değişikliklerini noter vasıtası ile bildirmediklerinde bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
YETKİLİ MAHKEME : Taraflar işbu akitten doğacak uyuşmazlıklarda mahkemelerinin ve icra müdürlüklerinin yetkisini kabul ederler.
İşbu akit 10 madde ve 3 nüsha olarak düzenlenmiş ve akit taraflarının ve kefillerin serbest iradeleri ile imza altına alınmıştır.
…. /….. /……
AKİT TARAFI
ARACI
KEFİLİ
KEFİLİ
%d blogcu bunu beğendi: