Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği

    …………………..NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
DELİLLER : boşanma konusunda protokol, aile nüfus kaydı, her türlü delil
DAVA KONUSU : anlaşmalı boşanma talep ve davası

AÇIKLAMA:
1 – müvekkilimiz ve eşi …/…/… tarihinden beri evli bulunmaktadır. Bu evlilikten …/…/… doğumlu ….. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.
2 – ancak eşler evlendikleri günden beri uyum sağlayamamış nihayetinde müşterek hayatları çekilmez hale gelmiştir. bu nedenle evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünememektedir.
3 – davalı eş dahi boşanmayı kabul etmektedir . halihazırda …/…/… tarihli bir protokol yapılarak boşanmanın mali sonuçları ve çocuğun velayet durumu hakkında anlaşmaya varılmıştır .
4- protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır. bu itibar ile medeni kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP:
davalı eşte boşanmayı kabul ettiğinden …/…/… tarihli ekte mevcut protokolde göz önünde bulundurularak tarafların boşanmalarına yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini bilvekale talep ve dava ederiz .

tarih …/…/…
DAVACI VEKİLİ:
Av. ………

EKLER:
1 – Nüfus kaydı
2 – Protokol
3 – (2) tebligat zarfı ve pulu

Bir Cevap Yazın