Adi kefalet sözleşmesi

ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ
ANKARA, …/…/…
Ben …….. cad. no:../.,. …………./……… adresinde ikamet eden …………. …………, ………………… ……….’nın DOST KAZIĞI LDT.ŞTİ. mağazasından almış olduğu Morçelik Marka Buzdolabı karşılığında mağazaya olan 750- (yedi yüz elli) TL’lık borcunu ödemediği ve ona karşı yapılan takip sonuçsuz kaldığı takdirde onun kefili olarak mahkeme hükümlerine gerek kalmaksızın söz konusu borcu ödemeyi, bu konuda doğacak uyuşmazlıklar bakımından Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini kabul ve taahhüt ederim.
……………………
(İMZA
%d blogcu bunu beğendi: