35’e Göre Tebligat Örneği

……………………….. 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

 

Dosya No       : 2018/……………….

 

Borçlular       : ………………… 

 

Talep              : Yukarıda numarası yazılı dosyada alacaklı vekiliyim. Borçlu Şirketin ………………. Ticaret Sicil Memurluğu’ndan tespit edilen Fatih Sultan Mehmet Cad.  No:71 ……………………… adresine gönderilen tebligat Bila dönmüş olup tebligatın Borçlu şirketin aynı adresine T.K. 35. Maddesine göre gönderilmesini talep ederim. 30.04.2012

Alacaklı Vekili

Av. ……………

Bir Cevap Yazın