Tutuklama nedir?

Tutuklama nedir?

Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan bir kişinin bu şüphenin yanı sıra; kaçma, saklanma, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, ta­nık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı giri­şiminde bulunabileceği şüphesi olması hâlinde, ceza yargılamasının sağlıklı devam etmesini sağ­lamak amacıyla tedbir olarak kişi özgürlüğünden alıkonabilir. Tutuklama ceza değil, bir tedbirdir. Tutuklamayı gerektiren koşullar ortadan kalktığı anda kişi bırakılmalıdır. Kişinin tutuklu yargılan­ması dava sonunda mutlaka ceza alacağını gös­termediği gibi, tutuksuz yargılanıyor olması da dava sonunda ceza almayacağı anlamına gelmez.

Tutuksuz yargılanıyorum, cezaevine girmem!

Bu bilgi de tümüyle yanlıştır. Tutuksuz yargılandı­ğı halde, ceza alıp cezaevine giren kişi sayısı çok fazladır. Tutuksuz yargılanmanız, hapis cezası al­mayacağınız anlamına gelmez. Tutuklu olmasa­nız dahi davayı ciddiye almalı, davada hazır bulunmalı ve mahkeme tarafından kısa sürede yerine getirmelisiniz.

Serbest bırakmak ne demek?

Ceza yargılaması kural olarak tutuksuz yapılır. Ancak yukarıda sayılan istisnai durumlarda tutuk­lama tedbirine başvurulabilinir. Kişilerin tutuksuz yargılanmak üzere bırakılması, yazılı ve görsel basında çoğu zaman “serbest bırakıldı” başlığı altında o kişinin ceza almayacağı veya beraat et­tiği izlenimini verecek şekilde sunulmaktadır. Bu bir hatadır. Kişi tutuksuz yargılansa bile ceza da­vasının sanığıdır ve ceza tehdidi altındadır. Suçu sabit görülürse cezalandırılmasına karar verilir.

Bir Cevap Yazın