Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NEKONKORDATO MÜHLETİİSTEYEN             :VEKİLİ                 :KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.AÇIKLAMALAR   :1-(  hangi... Devamı

 

Miras defterinin tutulması

…………. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 590 Md. hükümleri gereğince Miras defterinin tutulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………….’in babası …………………, …/…/…….tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim …………………ile annesi... Devamı

 

Kamulaştırmada ferağa icrar dilekçesi

…………… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesi “c” bendine göre kamulaştırılan davalıya ait taşınmazın, aynı kanunun 17. maddesi gereğince müvekkilim idare adına tesciline karar verilmesi ile bu kararın tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1.... Devamı

 

Öz sermaye tespiti

……………… …ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA, ÖZ SERMAYE TESPİTİ TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : KARŞI TARAF : Hasımsız DAVA KONUSU : Öz sermaye tespiti talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim olan …….Ticaret Sicil Müdürlüğü ‘nün ………… sicil numarasında kayıtlı ……………………………….. ortaklar kurulu, …../…/……… tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifleri ile... Devamı

 

Miras taksim sözleşmesinin iptali

……………… …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Hata ve hukuki işlem ehliyetinin eksikliği nedeniyle sakat olan Taksim sözleşmesinin feshi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………………… ve davalıların murisi olan ………………………. vefat ettikten sonra, muristen kalan ve ……….. İli, …………… İlçesi,…….. köyü... Devamı

 

Ölüm kaydının iptali

………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVALI : DAVA KONUSU : . OLAYLAR : 1. ……. Köyü Cilt No: …., K.Sıra No: …….’de kayıtlı bulunmaktayım. Sağ olduğum halde nüfus kaydına yanlışlıkla ölü kaydı düşülmüştür. 2. Köyümüzün Cilt No:….., K.Sıra No: ……’de kayıtlı bulunan …… Kızı ……..’ den olma ………. doğumlu ……. ………. öldüğü... Devamı