Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NEKONKORDATO MÜHLETİİSTEYEN             :VEKİLİ                 :KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.AÇIKLAMALAR   :1-(  hangi... Devamı

 

Miras reddinin tescili

……… SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACILAR /veya DAVACI: VEKİLLERİ : DAVALI : Hasımsız. KONU : Müvekkillerin tümü için Mirasın Reddinin Tescili istemidir. AÇIKLAMALAR : 1) Yukarıda 1.sırada belirtilen …………….’in oğlu, diğerlerinin kardeşi ……. D.lu ……………, ……. T.de vefat etmiştir. Müteveffa …….., bekar ve çocuksuz olarak vefat... Devamı

 

Karar düzeltme dilekçesi (danıştay)

DANIŞTAY …DAİRE BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE ……….. …İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, DOSYA NO : …../…… KARAR DÜZELTME İSTEYEN DAVACI : . . DAVACI VEKİLİ : Av. . . DAVALI : …… Büyükşehir Belediye …… DAVALI VEKİLİ : Av….. . KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1. ……… İdare Mh. …./….. E. …../….. K.s …/…./….. tarihli kararı ile müvekkillerim tarafından açılan... Devamı

 

Para cezasının infazı

………… DEFTERDARLIĞI’NA Para cezasına hükümlü …………..k’a ait infaz dosyası ve muameleli evraklar ilişik olarak gönderilmiştir. Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına dair Tüzüğün 92. maddesine göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre infazı ile iadesi, alındığının bildirilmesi rica olunur ……/……/….. Cumhuriyet... Devamı

 

Protesto örneği

T E L G R A F SURETLİ – TESLİM – İHBARLIDIR PROTESTO Sayın Lehtarı bulunan / / vade tarihli / / Tanzim tarihli …………………….TL.( ) senediniz vadesinde ödenmemiştir. İşbu senet bedelini en geç iki gün içerisinde tarafımıza ödemenizi ihtar ederim. Keşideci Vekili Av. ADRES :... Devamı

 

Veraset ilamı örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İL DAVACI : DAVALI :HASIMSIZ. KONUSU :Veraset Belgesi talebimden ibarettir. İZAHI :1)Müşterek murisimiz babam……………,……../……./……. tarihinde vefat etmiştir. 2)Geriye çocukları (ben) ve kardeşlerim ………….kalmıştır. Başka mirasçısı yoktur. 3)Verasetin sübutu için dava açma gereği hasıl olmuştur. HUKUKİ SEBEBLER :MK.439 ve sair Hukuki... Devamı