Kamulaştırmada ferağa icrar dilekçesi

…………… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesi “c” bendine göre kamulaştırılan davalıya ait taşınmazın,... Devamını Oku...

 

Karar düzeltme (Yargıtay) örneği

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ÇORUM  301.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : K O N U : Yargıtay .Dairesinin 2001/ Esas ve 2001/... Devamını Oku...

 

Kasada belge saklanması talebi

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Mahkememize ait …………… Esas sayılı dosyaya konulmak üzere davalı …………… tarafından verilmiş bulunan …/…/…….. tarihli ve davacı;... Devamını Oku...