Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NEKONKORDATO MÜHLETİİSTEYEN             :VEKİLİ                 :KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.AÇIKLAMALAR   :1-(  hangi... Devamı

 

Müflisten alınan malların iadesi

Sayın : Av. . ….. Caddesi …… No: …….. …. İLGİ : ……/…/……. tarihli yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda, dosyamız müflisi Müflis ……………. AŞ.’den alınan Blok Tuğlaların ………….’nın alacağına karşılık alındığı ileri sürülmüştür; Söz konusu malların ………… İcra Müdürlüğünün ……..Esas sayılı dosyasından alacaklı …………’nın alacağına... Devamı

 

Mirastan iskatın iptali talebi

………………… … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası ………………, …/…../……. tarihinde ölmüştür. 2. Muris müvekkilimi mirastan ıskat etmiştir. Müvekkilimin payını ise davalı ………………………….. vasiyet etmiştir. Muris müvekkilimi borç ödemekten aciz... Devamı

 

Onama ilamı örneği

T.C. YARGITAY TARİH 72.Hukuk Dairesi                                                                                          02/06/2019 Hâkim755 ESAS NU : 2018/6757 KARAR NU : 2019/2131 Y A R G I T A Y İL A MI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara 4.İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 20/04/2018 NUMARASI :2018/7979-2015/938 DAVACI :Hami Mandıralı DAVALI :Evin Erkilet DAVA TÜRÜ :... Devamı

 

Müdahalenin meni ve tazminat talebi

………………………SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA DAVACI :……. VEKİLİ :……. DAVALI :……. KONU : Müdahalenin meni ve tazminat talebimizdir. AÇIKLAMALAR : 1-Davalının müvekkilimize ait olan ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Ada, ……. Parsel de tapuya kayıtlı …. m2 lik arsasının... Devamı

 

Miras reddinin tescili talebi

……………………..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA DAVACI :……. VEKİLİ :……. KONU : Mirasın reddinin tescili talebidir. AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimizin annesi ve babası geçirdikleri bir trafik kazası neticesinde ……. tarihinde ölmüşlerdir. Mirasçı olarak müvekkilimiz ve kız kardeşi kalmışlardır. Nüfus kayıtları ……. İli,... Devamı