travukat.com

Bilgiye ulaşmanın kolay yolu

DİLEKÇE VE SÖZLEŞMELER

SON HABERLER

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emrine itiraz

…………… …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : ………. İcra Müdürlüğü ……/…..

Yetki belgesi

YETKİ BELGESİ YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLIĞI : Baro..

Süre talebinde bulunma

…………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE İCRA DOSYA NO : ……..… İcra Müdürlüğü..

SON ETKİNLİKLER

Konkordato alacak kaydı

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NE BEYANDA BULUNAN : (Alacaklı) VEKİLİ : BORÇLU :..

Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi

……………………………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE Bankanızın ……………………tarihinden beri ……………………………… nolu kredi kartı..

Sicil müdürlüğünden sicil dosyası ve tebliğ tarihi istenmesi

………… TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ : Mahkememizde görülmekte olan ………………/…..