Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NEKONKORDATO MÜHLETİİSTEYEN             :VEKİLİ                 :KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.AÇIKLAMALAR   :1-(  hangi... Devamı

 

Nafaka borcunun ödenmemesinden dolayı şikayet

……………….…. İCRA CEZA SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : . . VEKİLİ : Av. . . SANIK (BORÇLU) : . SUÇ : Nafaka Borcunu Ödememe SUÇ TARİHİ : …./…../….. ŞİKAYET KONUSU : ……………… Asliye Hukuk Hakimliğinin …../…./……. tarih ve ………/…E., ……………/…K. sayılı kararıyla, hükme bağlanan Nafaka Borcunu yerine getirmeyen davalının cezalandırılması... Devamı

 

Muarazanın iskatın iptali

…………….….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Muarazanın men’i talebinden ibarettir. HARCA ESAS DEĞER : OLAYLAR : 1. Müvekkilim, ………. . …………..,… nolu büfeyi ekte sunduğumuz …/…/…….tarihli kira kontratı ile .. yıllığına kiralamıştır. Halen kiracı olarak faaliyetine devam etmektedir. 2. Belediye, müvekkilimin kullandığı bu... Devamı

 

Temyize karşı cevap sunulması

YARGITAY İLİGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE …………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA NO : TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP VEREN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : DAVA KONUSU : Davalının …/../….. tarihli temyiz dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir. CEVAPLARIMIZ : 1. :…… … Sulh Hukuk Hakimliğinin …./… Esas ve …./. Karar sayılı ilamı usul ve... Devamı

 

Müflisin mallarını vermeyenlerin cezalandırılması

…….. ….İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE, ŞİKAYETÇİ : . . SANIK : . . SUÇ : Müflisin malvarlığını vermemek SUÇU GÜNÜ : …./…../……. OLAYLAR : 1. Borçlu …………, …./…./……. tarihinde iflas etmiş olup iflasın açıldığı …./…./…….. gününde Kısa Haber gazetesinde ilan edilmiştir. 2. Sanık iflasın açıldığını …/…../…… tarihinde öğrenmiş olup, borçluya ait olan malları... Devamı

 

Motorlu araç kullananın sorumluluğu

…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Davalının işleten sıfatıyla sahibi olduğu aracının vermiş olduğu zarardan dolayı ……………..TL.- maddi tazminata mahkum edilmesi talebidir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim …………………., …./…/…… tarihinde sabah evinden ayrılıp işine gitmekte iken, mülkiyeti davalı ………………. ye ait olan ve onun tarafından işletilen... Devamı